Ủy ban Châu Âu (giám sát chính sách thương mại tại Liên minh Châu Âu 28 thành viên) cho biết họ đã liên lạc với các bên quan tâm vào tuần trước rằng họ sẵn sàng chấp thuận sự cam kết từ các nhà sản xuất rằng họ sẽ bán ở giá tối thiểu.
Một phán ngôn viên của Ủy ban cho biết “điều này sẽ loại trừ những nhà sản xuất này khỏi thuế chống trợ cấp được Ủy ban Châu Âu áp đặt, trong khi khôi phục sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất Châu Âu”.
Các bên liên quan được bình luận về đề xuất này tới ngày 18/1/2019, với các nước EU được hỏi ý kiến về vấn đề này vào ngày 30/1/2019. Thời hạn chót để xác định thuế là 28/2/2019 (thường diễn ra cho 5 năm).
Một luật sư đại diện cho một trong các bên của vụ kiện cho biết Ủy ban này đã không làm rõ giá tối thiểu là bao nhiêu, cũng như khối lượng sẽ được cho phép.
Cơ chế với một giá tối thiểu phản ánh việc đã từng cho phép các nhà sản xuất panel năng lượng mặt trời của Trung Quốc xuất khẩu vào khối này, sau khi một cuộc tranh chấp lớn về bán phá giá đã đe dọa chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại.
Đối với diesel sinh học của Argentina, Ủy ban này đã đề xuất thuế từ 25,0 tới 33,4% phụ thuộc vào các công ty, theo một tài liệu Reuters đã xem trong tháng 12/2018.
Các nhà xuất khẩu của Argentina gồm Bunge, Cargill và Louis Dreyfus cũng như Molinos Rio de la Plata SA.
Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ được thực hiện từ tháng 2/2018 và kéo dài trong vài năm. Ủy ban Châu Âu bắt đầu điều tra Argentina cũng như Indonesia, nhập khẩu diesel sinh học trong năm 2012 sau khi các nhà sản xuất nhiên liệu từ rau và dầu tái chế của EU yêu cầu.
Trường hợp của EU dựa trên thuế xuất khẩu mà cả hai nước áp đặt với nguyên liệu thô, đậu tương của Argentina và dầu cọ của Indonesia. Quan điểm của EU là điều này đã đưa ra một lợi thế không công bằng cho các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học tại đó, cho phép họ bán với giá thấp không công bằng.
Họ đã áp đặt thuế chống bán phá giá trong năm 2013, nhưng sau đó đã phải loại bỏ hầu hết trong tháng 3/2018 sau khi WTO và Tòa án công lý Châu Âu không thừa nhận thành công. Ủy ban này mở cuộc điều tra trợ cấp phá giá hiện nay một năm trước.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet