Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM –Saigon Petro cho biết, kể từ ngày 1/4, giá bán gas SaiGon Petro tăng 7.000 đồng/bình 12 kg.
Đâylà lần thứ tư giá gas điều chỉnh tăng kể từ đầu năm đến nay, tổng mức tăng 40.000 đồng/bình 12 kg.
Như vậy, giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng là 356.000 đồng/bình 12 kg.
Tương tự, Công ty Gas Pacific Petro, City Gas, EFF Gas cũng tăng 7.000 đồng/ bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 353.000 đồng/bình 12 kg.
Nguyên nhân giá gas điều chỉnh tăng do giá gas thế giới tháng 4/2019 công bố ở mức 225 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với tháng 3/2019.
Diễn biến giá khí gas điều chỉnh kể từ 1/1/2018 đến 1/4/2019

Nguồn: VITIC tổng hợp

Nguồn: Vinanet