Nhu cầu dầu thế giới ở mức 100 triệu thùng/ngày trong năm 2019.
Ông Birol cho biết bất chấp nhu cầu bị phá hủy mạnh, nguồn cung dầu vẫn tăng thêm 3 triệu thùng/ngày một phần do cuộc chiến giành thị phần của Saudi Arabia với Nga. Ông nói “trở thành chủ tịch của G20 năm nay, người ta kỳ vọng rằng Saudi Arabia sẽ hỗ trợ mang tính xây dựng để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu dựa trên ghi nhận trong quá khứ của họ”.
Ông không nói liệu Saudi Arabia, Nga và Mỹ có thể đóng vai trò ổn định cùng với IEA hay không.
Ông Birol cho biết IEA sẽ đưa ra một triển vọng và khung thời gian rõ ràng hơn về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong 2 tuần nữa, khi cơ quan này phát hàng báo cáo hàng tháng.
Nhưng với tình trạng dư cung lớn, thế giới sẽ sớm hết công suất lưu trữ toàn cầu. Ông bổ sung thêm rằng sự phục hồi nhu cầu sẽ không dễ dàng cũng không nhanh chóng.
Ông dự kiến sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm đáng kể nhưng sẽ tăng bất ngờ cho thị trường khi nó phục hồi với giá dầu tăng.
 

Nguồn: VITIC/Reuters