IEA cơ quan tư vấn cho chính phủ phương Tây về chính sách năng lượng cho biết trong Triển vọng Năng lượng Thế giới hàng năm giai đoạn tới năm 2040 rằng tăng trưởng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng mặc dù sẽ có sự chậm lại rõ rệt trong những năm 2030.
Kịch bản trung tâm của cơ quan này - kết hợp các chính sách năng lượng hiện có và các mục tiêu được công bố - là nhu cầu dầu tăng trung bình khoảng 1 triệu thùng/ngày hàng năm tới năm 2025 từ 97 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Sau đó nhu cầu tăng trung bình 0,1 triệu thùng/ngày mỗi năm từ năm 2030 để đạt được 106 triệu thùng/ngày trong năm 2040.
IEA cho biết, trích dẫn nhu cầu tăng từ xe tải, lĩnh vực vận chuyển, hàng không và lĩnh vực hóa dầu “có sự chậm lại sau năm 2025, nhưng không dẫn tới một đỉnh cao nhất định trong nhu cầu dầu mỏ”.
Tuy nhiên, dầu sử dụng trong ô tô chở khách đạt đỉnh vào cuối những năm 2020, do lái xe chuyển sang dùng xe điện.
IEA dự kiến sẽ có 330 triệu ô tô điện vào năm 2040, tăng từ ước tính 300 triệu trong triển vọng của năm ngoái. Điều đó sẽ thay thế nhu cầu dầu khoảng 4 triệu thùng/ngày so với 3,3 triệu thùng/ngày dự báo trước đó.
Sự gia tăng mạnh nhất trong sản lượng dầu được thấy từ Mỹ, nhà sản xuất hiện lớn nhất thế giới, cũng như Iraq và Brazil.
Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng lên 11 triệu thùng/ngày trong năm 2035 từ 6 triệu thùng/ngày trong năm 2018.
Tỷ trọng sản lượng dầu của các thành viên OPEC với Nga sẽ giảm xuống 47% trong thập kỷ tới, một mức không được thấy kể từ những năm 1980.
Báo cáo này cho biết kịch bản trung tâm của IEA là “giá dầu cần thiết cân bằng cung cầu trong kịch bản này tăng lên gần 90 USD/thùng vào năm 2030 và 103 USD/thùng trong năm 2040”.
IEA dự đoán nhu cầu năng lượng cơ bản đang tăng 1/4 vào năm 2040 với năng lượng tái tạo chiếm một nửa sự gia tăng này và khí tăng 35%.
Kịch bản của IEA cũng không dự đoán khí thải carbon dioxide liên quan tới năng lượng đạt đỉnh cao vào năm 2040 do tăng trưởng kinh tế và sự gia tăng dân số.
Sự gia tăng chỉ hơn 100 triệu tấn mỗi năm từ năm 2018 tới năm 2040, mặc dù thấp hơn mức gia tăng trung bình kể từ năm 2010 là 350 triệu tấn một năm, sụt giảm không đủ để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.
Nguồn: VITIC/Reuters