Quyết định cuối cùng về liệu các nhà sản xuất diesel sinh học Mỹ có bị thiệt hại bởi hàng nhập khẩu phá giá từ hai nước này không sẽ được Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đưa ra vào ngày 6/4.
Mức thuế mới nhất này khiến gần như chắc chắn rằng diesel sinh học từ Argentina và Indonesia sẽ không được bán ở thị trường Mỹ, với tổng hợp các mức thuế tăng lên tới 159% với nhiên liệu của Argentina và 341% đối với nhiên liệu của Indonesia.
Bộ Thương mại đã ấn định thuế phá giá cuối cùng đối với diesel sinh học của Argentina ở mức 60,44% tới 86,41% và đối với dầu diesel sinh học Indonesia ở mức 92,52% tới 276,65%.
Wilbur Ross, thư ký Bộ Thương mại cho biết “quyết định ngày hôm nay cho phép các nhà sản xuất diesel sinh học của Mỹ nhận được trợ giúp từ tác động bóp méo thị trường của các nhà sản xuất nước ngoài bán phá giá vào thị trường trong nước”.
Các thuế mới nhất đưa ra chỉ hai tuần sau khi một thỏa thuận ngân sách trong Quốc hội Mỹ khôi phục tín dụng thuế diesel sinh học 1 USD/gallon, được dự kiến cải thiện lợi nhuận cho các nhà sản xuất trong nước.
Trường hợp thương mại này đã được Ủy ban Diesel sinh học Quốc gia và 15 công ty thành viên đệ trình xác nhận hàng nhập khẩu trợ cấp bán dưới giá thị trường đã ngăn cản các nhà sản xuất Mỹ có lợi nhuận.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet