Tuy nhiên, nhập khẩu khí tự nhiên trong tháng trước giảm 10,6% so với một năm trước, giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2016, theo số liệu của Reuters.
Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, đã mua 45,51 triệu tấn dầu thô trong tháng trước, tương đương 10,72 triệu thùng/ngày, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, so với 10,04 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2019.
Nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm nay đạt 414,55 triệu tấn hay 9,95 triệu thùng/ngày, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.
Joey Chen, một nhà tư vấn đầu tại FGE cho biết “lợi nhuận lọc dầu mạnh trong tháng 8 đã thúc đẩy các công ty dầu quốc gia và những công ty độc lập tăng cường mua dầu, chủ yếu được phản ánh trong số liệu tháng 10”.
Nhưng các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc gặp khó khăn trong năm nay vì cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nhiên liệu trong nước do nhu cầu giảm cùng với kinh tế chậm lại.
Sinopec, nhà máy lọc dầu hàng đầu Châu Á đã báo cáo trong tuần trước rằng lợi nhuận quý 3/2019 giảm 35% so với một năm trước một phần do lợi nhuận lọc dầu đang giảm.
PetroChina, lợi nhuận quý 3/2019 giảm 58% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến thị trường nhiên liệu trong nước vẫn chậm chạm trong quý 4/2019.
Tổng lượng khí tự nhiên nhập khẩu (gồm khí tự nhiên hóa lỏng LNG và qua đường ống) tháng trước đã giảm xuống 6,52 triệu tấn, thấp nhất kể từ tháng 2/2018, và giảm từ 8,21 triệu tấn trong tháng 9.
Sự sụt giảm bất thường trong tháng 10/2019 so với năm trước một phần do tình trạng dừng hoạt động tại kho cảng nhập khẩu chủ chốt bởi PetroChina điều hành.
Nhập khẩu khí trong 10 tháng đầu năm nay đạt 77,71 triệu tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu LNG của Trung Quốc dự báo tăng khoảng 17% trong năm nay, chỉ bằng 1/3 của tốc độ năm ngoái, phản ánh sự thúc đẩy chậm chạp của chính phủ để chuyển các hộ gia đình sang sưởi khí từ sưởi than.
Số liệu của hải quan cũng chỉ ra quốc gia này đã xuất khẩu 5 triệu tấn sản phẩm dầu đã lọc trong tháng 10/2019, tăng 1/4 so với một năm trước, và so với 5,68 triệu tấn trong tháng 9/2019.
Xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm nay đạt 52,75 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn: VITIC/Reuters