Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến tăng lên 12,29 triệu thùng/ngày trong năm nay, nhiều hơn 30.000 thùng/ngày so với dự báo của EIA trong tháng trước.
Sản lượng dầu của Mỹ dự kiến tăng thêm 1 triệu thùng/ngày lên 13,29 triệu thùng/ngày trong năm 2020.
Nhà quản lý của EIA, Linda Capuano nói “Mỹ vẫn hướng tới thiết lập sản lượng dầu kỷ lục mới trong năm nay và năm tới”.
Cơ quan này nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ và nhiên liệu lỏng khác của Mỹ trong năm nay lên 20,58 triệu thùng/ngày, phản ánh nhu cầu hàng năm tăng 80.000 thùng/ngày so với dự báo tăng 40.000 thùng/ngày trong tháng trước. Nhu cầu dầu mỏ và nhiên liệu lỏng dự kiến tăng 170.000 thùng/ngày lên 20,75 triệu thùng/ngày trong năm 2020.
Nguồn: VITIC/Reuters