Sản lượng này đã vượt qua mục tiêu 507 triệu tấn của Bộ sau khi chính phủ nâng hạn ngạch sản lượng than. Nhu cầu than trong nước tăng lên 115 triệu tấn trong năm ngoái từ 97 triệu tấn trong năm 2017.
Số liệu cũng chỉ ra sản lượng diesel sinh học năm 2018 chạm 6,01 triệu kilolitre (KL), gần gấp đôi sản lượng 3,41 triệu KL trong năm 2017 do việc thực hiện bắt buộc B20 từ tháng 9/2018. Tiêu thụ diesel sinh học của Indonesia trong năm 2018 đứng ở mức 4,02 triệu KL.
Dầu thô trong năm ngoái đứng ở mức 778.000 thùng/ngày, so với mục tiêu 800.000 thùng/ngày.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet