Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Trần Tuệ Quang, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện để giảm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, người sử dụng điện trước tác động của dịch Covid-19.
Về vấn đề lỗ treo trong ngành điện, để đảm bảo, trong năm 2020 Bộ Công Thương sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ các đơn vị điện lực, EVN cũng như các đơn vị thành viên để đảm bảo tiết giảm chi phí, việc thực hiện giá điện luôn được công khai minh bạch... Trong quý III, IV, theo định kỳ và theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện sau đó sẽ công bố thông tin, công khai minh bạch cho dư luận hiểu rõ về tình hình hoạt động của ngành điện.
Trong năm 2020, do tác động dịch bệnh và việc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua, tình hình phụ tải điện có giảm so với kế hoạch mà Bộ Công Thương đặt ra từ đầu năm. Tình hình thủy văn từ đầu năm 2020 có nhiều khó khăn. Tình hình cung ứng nguyên liệu như than, khí cũng gặp khó khăn. Hệ thống cung cấp khí cũng có sự cố gây ảnh hưởng đến khả năng cấp khí cho phát điện. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực thường xuyên cập nhật kế hoạch cung cấp điện của hệ thống, bám sát tình hình thủy văn và nhu cầu phụ tải thực tế từ nay đến cuối năm, đảm bảo sẵn sàng cho các nhà máy điện với khả năng cao nhất, bám sát tình hình cung ứng nhiên liệu, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống hạn hán, phối hợp vận hành các hồ thủy điện đảm bảo cung cấp điện an toàn và góp phần đảm bảo nước cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ở hạ du.
Về việc sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, từ tháng 6/2018, Bộ Công Thương đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Đầu năm 2019, cũng có yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu làm rõ bối cảnh, sự phù hợp với tình hình thực tế của biểu giá bán lẻ điện mà chủ yếu là biểu giá bán lẻ sinh hoạt để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi. Do yêu cầu cập nhật tình hình tiêu thụ điện, Bộ Công Thương đang tiếp tục nghiên cứu phối hợp với EVN, tổng hợp sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để trình Thủ tướng ban hành vào cuối năm nay. Sau khi Thủ tướng phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện.
Về vấn đề Bộ Công Thương đang thí điểm bán điện tái tạo trực tiếp cho khách trong thời gian qua vừa qua, đại diện Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm 2020 Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện. Theo cơ chế đang trình, các nhà máy điện năng lượng tái tạo đủ điều kiện bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện, thông qua lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối. Khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình thí điểm là khách hàng lớn. Các khách hàng lớn mua điện trực tiếp từ đơn vị phát điện do hai bên thỏa thuận với nhau. Việc thí điểm cơ chế mua bán điện thông qua lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối sẽ tạo tiền đề cho việc triển khai thị trường điện bán lẻ các giai đoạn sau. 

Nguồn: VITIC