Edward Morse, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup Research thuyết trình tại hội nghị Dầu khí Châu Á Thái Bình Dương (APPEC) ở Singapore “số lượng này nhiều hơn so với tiêu thụ dầu của Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh cộng lại trong năm 2018”. “Trong khi nhu cầu nhiên liệu giao thông đối mặt với những mối đe dọa từ việc áp dụng động cơ điện và luật pháp về môi trường nghiêm ngặt hơn, lĩnh vực hóa dầu có thể đảm nhận là động lực cho tăng trưởng nhu cầu dầu trong tương lai”.
Nhu cầu đối với các linh kiện nhựa đã vượt tất cả số lượng lớn nguyên liệu khác trong 20 năm.
Morse bổ sung thêm Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA thấy nhu cầu nguyên liệu hóa dầu tăng 5 triệu thùng/ngày đến năm 2040, chiếm hơn 1/3 tăng trưởng nhu cầu dầu đến năm 2030 và gần một nửa tới năm 2050.
Citigroup dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu là 940.000 thùng/ngày trong năm 2019 và 1,07 triệu thùng/ngày trong năm 2020, dựa trên tăng trưởng thương mại toàn cầu là 2,5%.
Morse cho biết nếu tăng trưởng thương mại là 0%, tăng trưởng nhu cầu dầu có thể giảm xuống 730.000 thùng/ngày trong năm tới.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet