VINANET - Năm ngoái, thị trường hạt điều giữ xu hướng vững sau khi dao động thất thường trong năm 2011, giá nhân hạt điều tăng từ 3,75 USD/lb trong tháng 1 lên 4,75 USD/lb tháng 8/2011 và giảm trở lại còn 3,8 USD/lb trong tháng 12.

Ngược lại, năm 2012 là giai đoạn ổn định tuyệt vời. Ngoại trừ giai đoạn ngắn từ tháng 4 đến tháng 5/2012, khi giá tăng lên 3,6-3,8 USD/lb, thị trường dao động giữa 3,25 USD và 3,4 USD/lb gần như toàn bộ năm.

Tuy nhiên, theo Hội đồng xúc tiến xuất khẩu hạt điều Ấn Độ (CEPC), xuất khẩu điều trong 8 tháng năm tài chính (từ tháng 4 đến tháng 11/2012) đạt 60.585 tấn, với kim ngạch 247,742 triệu rupee so với 74.093 tấn với kim ngạch 300,234 triệu rupee cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm tài chính hiện tại, đơn giá trung bình hạt điều tăng từ 408,92 rupee/kg so với 405,21 rupee/kg cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, đơn giá giảm từ 395 rupee/kg trong tháng 11/2012, và với 443,59 rupee/kg trong 11/2011 và tuy nhiên xuất khẩu tháng 11 giảm xuống còn 7.549 tấn với trị giá 29,863 triệu rupee so với 9.377 tấn với trị giá 41,596 triệu rupee cùng kỳ năm ngoái, CEPC cho biết. Có lẽ, lần đầu tiên Ấn Độ đã nhập khẩu 3.245 tấn nhân hạt điều với trị giá 5,302 triệu rupee, với đơn giá 163,38 rupee/kg trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11/2012. Nhập khẩu trong tháng 11/2012 đạt 298 tấn, với đơn giá 194,96 rupee/kg.

Thị trường hạt điều, tiếp tục trầm lắng từ tuần trước nhưng không thay đổi về giá. Giá điều W240: 3,75-3,9 USD/lb; W320: 3,25-3,4 USD/lb; W450: 3,05-3,15 USD/lb; SW320: 2,9-3,05 USD/lb; SW360: 2,7-2,9 USD/lb; hạt điều tách: 2,1-2,2 USD/lb; butt khoảng 2,25 USD/lb, miếng đạt 1,4-1,5 USD/lb (FOB).

Nguồn: Internet