Giá sữa tươi giao dịch tại trang trại ở Indonesia hiện nay vào khoảng 0,31 - 0,38 USD mỗi lít.
Nếu dự thảo được phê duyệt, giá sữa tươi có thể được dỡ bỏ để hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa.
Mặt khác, chính phủ Indonesia tiếp tục kêu gọi các nhà nhập khẩu và chế biến sữa hợp tác với nông dân chăn nuôi bò sữa và tiến hành các chiến dịch tiêu thụ sữa tại các trường học.

Nguồn: Phương Nam/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng