Hoạt động mua các lô hàng hóa Mỹ của Trung Quốc đã hỗ trợ giá đậu tương. Dự kiến vụ thu hoạch tại Mỹ bội thu đã hạn chế đà tăng giá đậu tương.
Vào lúc 10h44 ngày 30/6/2020 (giờ Việt Nam), giá đậu tương tại Mỹ tăng với nhu cầu từ nước nhập khẩu hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh và có tháng tăng sau 3 tháng suy giảm.
Giá ngô giảm song có tháng tăng thứ 2 liên tiếp, trong khi giá lúa mì trong tháng 6/2020 giảm.
Diện tích trồng đậu tương tại Mỹ dự kiến sẽ tăng và sản lượng cây trồng sẽ tăng sau thời tiết thuận lợi, song tháng 8 là tháng rất quan trọng đối với cây đậu tương.
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2020 trên sàn Chicago tăng 0,2% lên 8,63-1/4 USD/bushel. Tính chung trong tháng 6/2020, giá đậu tương tăng gần 3%.
Giá ngô tăng đáng kể trong tháng 6/2020, trong khi giá lúa mì giảm hơn 7% trong tháng này.
Thị trường lúa mì giảm 15% trong quý 2/2020.
Khối lượng đậu tương Mỹ nghiền trong tháng 5/2020 dự kiến sẽ giảm xuống 5,421 triệu tấn tương đương 180,7 triệu bushel. 

Nguồn: VITIC/Reuters