Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka tăng 0,2 JPY tương đương 0,1% lên 189,2 JPY/kg.
Một số thành viên hội đồng quản trị của BOJ kêu gọi xem xét chiến lược chính sách, vì sự gián đoạn kinh tế do cuộc khủng hoảng virus corona thúc đẩy lạm phát ngày càng xa mục tiêu, bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp tháng 9/2020 cho biết.
Các thành viên khác cho biết, Ngân hàng cần phải hành động “kịp thời” và hợp tác chặt chẽ với chính phủ, nếu nền kinh tế xấu đi do hậu quả của đại dịch.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải không thay đổi ở mức 12.650 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 28/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,99

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,44

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,40

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,40

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

55,79

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.320

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.220

Singapore

 

 

20- Oct

136,2

 

RSS3

 

20-Nov

136,5

 

 

 

20-Dec

137,1

 

 

 

21-Jan

137,9

 

 

US cent/kg

20- Oct

200,5

 

TSR20

 

20-Nov

190,0

 

 

 

20-Dec

178,4

 

 

 

21-Jan

172,4

Nguồn: VITIC/Reuters