Theo báo cáo Giao hàng tối qua, sản lượng Giao hàng Ngô Mỹ đạt 481.097 nhỉnh hơn so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, tính giao hàng lũy kế từ đầu năm tới nay, sản lượng giao hàng Ngô Mỹ chỉ đạt 6,5 triệu tấn, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, sản lượng giao hàng của cả Đậu tương và Lúa mỳ đều thấp hơn so với tuần trước đó nhưng sản lượng lũy kế của hai mặt hàng này đã tăng lần lượt 22% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 1,3 triệu tấn Đậu tương đã giao trong tuần trước, có khoảng 830.000 tấn được giao đến Trung Quốc.
Vào 4h sáng ngày 10/12, Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục công bố Báo cáo tiến độ Mùa vụ và chất lượng cây trồng của Mỹ với các số liệu như sau:

Báo cáo tiến độ mùa vụ tuần này chỉ có số liệu thu hoạch của Ngô trong bối cảnh thu hoạch Đậu tương đã hoàn thành. Đây cũng là báo cáo tiến độ mùa vụ cuối cùng của năm nay, USDA sẽ tiếp tục đưa ra báo cáo này vào tháng Tư, 2020 khi mùa vụ mới bắt đầu. Tính đến hết tuần trước, quá trình thu hoạch Ngô đã đạt 92%, vẫn khá chậm do ảnh hưởng của tuyết rơi nặng hạt tại khu vực nông nghiệp Mỹ.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV