Quy tụ hơn 5000 nhà chuyên nghiệp, triển lãm là một trong những sự kiện về ngành công nghiệp dược quan trọng nhất tại khu vực Bắc Phi giới thiệu các sản phẩm thuốc, dịch vụ và công nghệ liên quan.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin xem thông tin chi tiết trong website gửi kèm hoặc liên hệ với đầu mối Công ty tổ chức sự kiện
Bà Yassine Fersadou
Tel : +213 551 991 331 : Email : yassine.fersadou@saidalya.net;
www.saidalya.net
hoặc Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri, Mobile : + 213 559502658; email : dz@moit.gov.vn.
Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri
Nguồn: Moit.gov.vn