Thời gian: 4-8/2/2020
Địa điểm: Trung tâm hội chợ quốc tế Stockholm
Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:
Tel: +46 8 749 41 00
Fax: +46 8 99 20 44
E-mail: info@stockholmsmassan.se
Website: www.eventseye.com/fairs/f-stockholm-furniture-light-fair-16926-1.html
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
Nguồn:Vietnamexport.com