Chính phủ Thái Lan trợ cấp 100 tỷ baht cho người trồng lúa

Ủy ban Chính sách Lúa gạo quốc gia Thái Lan đã thống nhất các biện pháp cơ bản để ổn định giá lúa gạo trong nước, có tính tới các phương án nông dân bỏ ruộng không trồng lúa, các hợp tác xã nông nghiệp muốn thu mua và tạo giá trị gia tăng cho lúa gạo và trợ cấp lãi suất 3% cho các thương lái thu mua lúa của nông dân trong thời gian từ 2-6 tháng.
 

09:28 | 31/07/2020

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin về xuất nhập cảnh

 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

10:34 | 13/07/2020

Chính phủ dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế

Vinanet - Dự kiến hai kịch bản tăng trưởng của Việt Nam năm 2020, Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các kịch bản “vực dậy” nền kinh tế để nền kinh tế sẵn sàng chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường mới và các phương án, kế hoạch phục hồi ngay, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững sau dịch.

07:30 | 21/05/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác