FAO: Bi quan hơn về triển vọng sản xuất gạo toàn cầu

Trong báo cáo tháng 10 mang tên Tình hình Lương thực và Triển vọng Vụ mùa (Crop Prospects and Food Situation), FAO cho biết dự báo về sản lượng gạo đã bị điều chỉnh giảm khoảng 1,4% so với con số đưa ra hồi tháng 6, khi một số nước bước vào vụ mùa lúa.

15:19 | 09/10/2012

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác