TAG

Báo Cáo Thị Trường Quần Aó Mặc Ngoài Tại EU

Trích từ báo cáo thị trường quần áo mặc ngoài của EU từ CBI: quy mô thị trường, tình hình sản xuất và tiêu thụ, chỉ số xuất nhập khẩu. Báo cáo nghiên cứu các sản phẩm dệt kim và dệt thoi cho nam giới, phụ nữ và trẻ em ,quần áo da và phụ trang đi kèm.

15:01 | 31/03/2009

Báo Cáo Thị Trường Quần Aó Mặc Ngoài Tại EU

Trích từ báo cáo thị trường quần áo mặc ngoài của EU từ CBI: quy mô thị trường, tình hình sản xuất và tiêu thụ, chỉ số xuất nhập khẩu. Báo cáo nghiên cứu các sản phẩm dệt kim và dệt thoi cho nam giới, phụ nữ và trẻ em ,quần áo da và phụ trang đi kèm.

16:46 | 27/03/2009

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác