Giảm thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su

Theo Thông tư 157/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành, thuế suất thuế XK một số mặt hàng cao su trong Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC được giảm xuống còn 1%.

10:54 | 12/11/2013

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác