Thị trường xuất khẩu chè 10 tháng năm 2014

Theo thống kê, 10 tháng đầu năm, tổng lượng chè xuất khẩu của cả nước đạt 109.630 tấn với giá trị 186,2 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và 0,326% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá chè xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2014 đạt 1.698 USD/tấn, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm 2013.

10:11 | 09/12/2014

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác