Giá gạo ngày 3/8/2020 tương đối ổn định

 

Hôm nay, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm IR 504 xuất khẩu tương đối ổn định so với cuối tuần trước, nguồn cung gạo nguyên liệu IR 504 ít; giá lúa tươi tại An Giang tăng.

16:40 | 03/08/2020

Giá gạo ngày 30/7/2020 có xu hướng tăng

Hôm nay, giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm IR 504 xuất khẩu có xu hướng tăng, nguồn cung gạo nguyên liệu IR 504 ít; giá lúa tươi tại An Giang tăng.

15:42 | 30/07/2020

Giá gạo ngày 27/7/2020 tăng nhẹ

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay tăng nhẹ so với cuối tuần qua, nhu cầu mua từ các nhà kho tăng.

 

16:56 | 27/07/2020

Giá gạo ngày 9/7/2020 tiếp tục tăng

Vinanet - Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm IR 504 hôm nay tiếp tục tăng so với hôm qua, nguồn gạo về ít trong khi nhu cầu mua tăng lên; giá lúa tươi tại An Giang biến động tăng giảm tùy từng chủng loại.

15:25 | 09/07/2020

Giá gạo ngày 22/6/2020 tiếp tục giảm

Vinanet - Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm IR 504 hôm nay giảm so với cuối tuần qua; giá gạo tại An Giang giảm, nhu cầu thu mua của các nhà kho yếu.

16:21 | 22/06/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác