Nhiều Doanh nghiệp xuất khẩu Bà Rịa Vũng Tàu đã ký được hợp đồng trong năm mới

Theo báo cáo của Sở Công Thương Vũng Tàu, kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt gần 8.100 triệu USD, giảm 29,2% so với năm 2008. Đáng chú ý là do ảnh hưởng cuộc suy thoái toàn cầu, nên thị trường các nước châu Âu giảm sút mạnh (12%), châu Mỹ giảm 3,7% so với cùng kỳ. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu BR-VT đạt được trong năm qua tuy không cao, song đây là một nỗ lực rất lớn của cộng đồng các danh nghiệp xuất khẩu BR-VT.

08:58 | 25/02/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác