Hàng hóa xuất khẩu sang Brazil có kim ngạch sụt giảm trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang Brazil trong 8 tháng đầu năm giảm nhẹ 18,44% so với cùng kỳ, đạt 1,17 tỷ USD, mặc dù trong riêng tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng 8,68% so với tháng trước đó, đạt 198,98 triệu USD.

09:08 | 26/09/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang UAE giảm 32,15% về kim ngạch trong 8 tháng/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang UAE trong tháng 8/2020 đạt 520,14 triệu USD, tăng 26,08% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tính từ tháng 1 – tháng 8/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này lại sụt giảm khá 32,15% so với cùng kỳ đạt 2,48 tỷ USD.

08:00 | 24/09/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang Đức sụt giảm trong 7 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức trong tháng đầu tiên của quý 3/2020 chỉ đạt 501,49 triệu USD, giảm 8,34% so với tháng trước đó, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu cả 7 tháng đầu năm sụt giảm 1,84% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,79 tỷ USD.

08:46 | 19/08/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường UAE giảm 40,02% về kim ngạch

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang UAE trong 7T/2020 giảm 40,02% so với cùng kỳ, chỉ thu về được 1,96 tỷ USD dù trị giá xuất khẩu tăng mạnh 32,51% trong riêng tháng 7 lên 412,54 triệu USD.

08:30 | 16/08/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia đạt trị giá 2,39 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia trong tháng 7/2020 tăng trưởng khá với 33,13% đạt 446,57 triệu USD. Tuy nhiên con số trên chưa đủ để kéo tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm thoát khỏi mức âm.

07:41 | 15/08/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang Anh 6T/2020 đạt kim ngạch 2,2 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh trong tháng 6/2020 đạt 401,5 triệu USD, tăng 30,13% so với tháng trước đó, nhưng tính tổng cả 6 tháng đầu năm, kim ngạch vẫn sụt giảm 19,75% so với cùng kỳ, đạt 2,23 tỷ USD.

12:37 | 20/07/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác