Thương mại Việt Nam – Thái Lan 6 tháng đầu năm 2012

6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2011 đạt 3,9 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 1,6 tỷ USD. Các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Thái Lan trong thời gian này là chất dẻo nguyên liệu 212,5 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng 243,9 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô 173,8 triệu USD; hàng điện gia dụng và linh kiện 166,9 triệu USD…

16:06 | 07/08/2012

Nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô năm 2010 trị giá 1,93 tỷ USD

Kim ngạch nhập khẩu các loại linh kiện phụ tùng ô tô vào Việt Nam năm 2010 trị giá 1,93 tỷ USD, chiếm 2,28% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước trong năm 2010, tăng 7,25% so với năm 2009; trong đó linh kiện phụ tùng ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 43,2%, đạt 835,85 triệu USD.

09:50 | 24/02/2011

Thị trường chính cung cấp linh kiện phụ tùng ô tô cho Việt Nam 11 tháng đầu năm 2010

Tháng 11/2010 nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô vào Việt Nam đạt kim ngạch 178,4 triệu USD, tăng 10,97% sovới tháng 10; cộng chung cả 11 tháng đầu năm 2010 kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này lên tới 1,74 tỷ USD, chiếm 2,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước 11 tháng, tăng 10,58% so với cùng kỳ năm 2009.

15:33 | 14/01/2011

Linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu về VIệt Nam 10 tháng đầu năm 2010 gần 1,57 tỷ USD

Nhóm mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô nhập khẩu về Việt Nam 10 tháng đầu năm 2010 trị giá 1,57 tỷ USD, chiếm 2,33% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước 10 tháng đầu năm, tăng 14,72% so với 10 tháng đầu năm 2009; trong đó kim ngạch của riêng tháng 10 đạt 160,75 triệu USD, tăng nhẹ 2,03 % so với tháng 9/2010. Linh kiện ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 680,9 triệu USD, chiếm 43,49%.

17:17 | 15/12/2010

Linh kiện phụ tùng ô tô là mặt hàng đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Hà Lan tháng 9/2010

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Hà Lan tháng 9/2010 đạt 47,21 triệu USD, giảm 5,12% so với tháng 8/2010, nhưng tăng 26,84% so với tháng 9/2009. Tính chung 9 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Hà Lan đạt 403,89 triệu USD, tăng 28,52% so với 9 tháng năm năm 2009, chiếm 0,67% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước.

09:43 | 11/11/2010

Các thị trường chính cung cấp phụ tùng ô tô cho Việt Nam quí I/2010

Quí I/2010 kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô về Việt Nam đạt gần 448,3 triệu USD, tăng 138,5% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, linh kiện phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 213,9 triệu USD, chiếm 47,71% tổng kim ngạch. Tính riêng tháng 3/2010 nhập khẩu phụ tùng ô tô các loại đạt 170,5 triệu USD, tăng 66,1% so với tháng 2/2010 và tăng 109,6% so với tháng 3/2009.

10:13 | 26/05/2010

Tháng 2/2010 kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô tăng mạnh so với tháng 2/2009

Theo báo cáo thống kê, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của cả nước tháng 2/2010 đạt trên 102,67 triệu USD, tăng 79,64% so với tháng 2/2009, nhưng giảm 41,35% so với tháng 1 năm 2010. Trong đó, riêng nhập khẩu linh kiện của ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 33,51 triệu USD, chiếm 32,64% tổng kim ngạch, tăng 15,05% so với tháng 2/2009 nhưng giảm 67,52% so tháng 1/2010. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2010, nhập khẩu linh kiện ôtô đạt 277,73 triệu USD, tăng 160,54% so với cùng kỳ năm 2009.

14:02 | 06/04/2010

Kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô tháng 1/2010 đạt trên 175 triệu USD

Theo báo cáo thống kê, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của cả nước tháng 1/2010 đạt trên 175 triệu USD, tăng 254,07% so với cùng kỳ tháng 1/2009, nhưng giảm 24% so với tháng 12 năm 2009). Trong đó, riêng nhập khẩu linh kiện của ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 103,17 triệu USD, chiếm 58,93% tổng kim ngạch, tăng 336,52% so với cùng kỳ tháng 1/2009.

08:59 | 11/03/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác