Giai đoạn 2016 – 2020: ADB sẽ cho Việt Nam vay 1 tỷ USD mỗi năm

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ cho Việt Nam vay 1 tỷ USD mỗi năm, hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại 5 – 7 triệu USD mỗi năm và huy động đồng tài trợ từ các đối tác phát triển, quỹ khí hậu khoảng 1,4 tỷ USD trong danh mục dự kiến.

07:49 | 12/10/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác