Nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2020 sụt giảm mạnh

Vinanet -Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2020, cả nước nhập khẩu 3,18 triệu tấn xăng dầu, trị giá 1,32 tỷ USD, giá trung bình 415,7 USD/tấn, giảm 17,6% về lượng, giảm 45,1% về kim ngạch và giảm 33,1% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

11:37 | 17/06/2020

Nhập khẩu xăng dầu quý 1/2020 sụt giảm

Vinanet - Theo thống  kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại trong quý 1/2020 giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 11,5%, 20,1% và 9,7%, đạt 1,84 triệu tấn, trị giá 980,13 triệu USD, giá trung bình 532,4 USD/tấn.

10:25 | 20/04/2020

Thị trường nhập khẩu xăng dầu năm 2019

Vinanet - Theo thống  kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại năm 2019 đạt 9,8 triệu tấn, trị giá 5,95 tỷ USD, giá trung bình 607,7 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với năm 2018, với mức giảm tương ứng 14,3%, 22,2% và 9,1%.

09:29 | 20/01/2020

Nhập khẩu xăng dầu từ hầu hết các thị trường bị sụt giảm

Vinanet - Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019 đạt 8,01 triệu tấn, trị giá 4,88 tỷ USD, giá trung bình 610,2 USD/tấn, giảm 19,8% về lượng, giảm 27,6% về kim ngạch và giảm 9,7% về giá so với cùng kỳ năm 2018.

07:21 | 24/11/2019

Nhập khẩu xăng dầu từ hầu hết các thị trường giảm mạnh

Vinanet - Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2019  đạt  6,29 triệu tấn, trị giá 3,84 tỷ USD, giá trung bình 610,8 USD/tấn, giảm 27,1% về lượng, giảm 33,1% về kim ngạch và giảm 8,2% về giá so với cùng kỳ năm 2018.

07:41 | 20/09/2019

Nhập khẩu xăng dầu tháng 7/2019 tăng mạnh

Vinanet - Tháng 7 nhập khẩu xăng dầu  tăng mạnh 98,9% về lượng, tăng 107,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 1,05 triệu tấn, tương đương 633,21 triệu USD.

21:20 | 17/08/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác