Việt Nam sẽ nhập khẩu 300.000 tấn hạt điều nguyên liệu

Theo thông báo của Hiệp hội điều Việt Nam, niên vụ 2010, sản lượng điều cả nước chỉ đạt khoảng 300.000 tấn, giảm 15% so với niên vụ 2009. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến điều sẽ phải nhập khẩu hạt điều thô với số lượng khoảng 300.000 tấn, tăng 50.000 tấn so với nhu cầu nhập khẩu năm 2009.

15:03 | 15/06/2010

Kiến nghị giảm thuế nhập điều thô xuống 0%

Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) đã gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giảm thuế nhập khẩu hạt điều thô từ 5 - 7,5% hiện nay xuống còn 0% như một giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính cho các nhà máy chế biến điều nhân xuất khẩu.

16:16 | 26/11/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác