Nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô năm 2010 trị giá 1,93 tỷ USD

Kim ngạch nhập khẩu các loại linh kiện phụ tùng ô tô vào Việt Nam năm 2010 trị giá 1,93 tỷ USD, chiếm 2,28% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước trong năm 2010, tăng 7,25% so với năm 2009; trong đó linh kiện phụ tùng ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 43,2%, đạt 835,85 triệu USD.

09:50 | 24/02/2011

Các thị trường chính cung cấp phụ tùng ô tô cho Việt Nam quí I/2010

Quí I/2010 kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô về Việt Nam đạt gần 448,3 triệu USD, tăng 138,5% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, linh kiện phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 213,9 triệu USD, chiếm 47,71% tổng kim ngạch. Tính riêng tháng 3/2010 nhập khẩu phụ tùng ô tô các loại đạt 170,5 triệu USD, tăng 66,1% so với tháng 2/2010 và tăng 109,6% so với tháng 3/2009.

10:13 | 26/05/2010

Tháng 2/2010 kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô tăng mạnh so với tháng 2/2009

Theo báo cáo thống kê, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của cả nước tháng 2/2010 đạt trên 102,67 triệu USD, tăng 79,64% so với tháng 2/2009, nhưng giảm 41,35% so với tháng 1 năm 2010. Trong đó, riêng nhập khẩu linh kiện của ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 33,51 triệu USD, chiếm 32,64% tổng kim ngạch, tăng 15,05% so với tháng 2/2009 nhưng giảm 67,52% so tháng 1/2010. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2010, nhập khẩu linh kiện ôtô đạt 277,73 triệu USD, tăng 160,54% so với cùng kỳ năm 2009.

14:02 | 06/04/2010

Kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô tháng 1/2010 đạt trên 175 triệu USD

Theo báo cáo thống kê, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của cả nước tháng 1/2010 đạt trên 175 triệu USD, tăng 254,07% so với cùng kỳ tháng 1/2009, nhưng giảm 24% so với tháng 12 năm 2009). Trong đó, riêng nhập khẩu linh kiện của ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 103,17 triệu USD, chiếm 58,93% tổng kim ngạch, tăng 336,52% so với cùng kỳ tháng 1/2009.

08:59 | 11/03/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác