Sản phẩm từ sắt thép XK sang Canada có kim ngạch tăng trưởng tốt trong 2 quý đầu năm

Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 6/2020 của Việt Nam sang Canada tăng khá với 30,18%, đạt 338,09 triệu USD, nhưng vẫn giảm nhẹ 0,11% trong cả 6 tháng, đạt 1,77 tỷ USD.

11:04 | 22/07/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác