TAG thuế

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Singapore trong công tác quản lí thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

07:21 | 21/02/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác