TAG than

TT 30/2020/TT-BTTTT xếp lương âm thanh viên, phát thanh viên, quay phim

 
Ngày 28/10/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

14:35 | 12/11/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác