Giá thanh cốt thép tại Thượng Hải tăng

Vinanet - Đường Sơn thúc đẩy các biện pháp chống ô nhiễm đến 31/12/2018. Công suất sản xuất tại các nhà máy thép chạm thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2018. Dự trữ thép giảm tuần thứ 11 liên tiếp xuống mức thấp nhất 1 năm.

11:21 | 21/12/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác