Thị trường xuất khẩu chè 2 tháng đầu năm 2020

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2020 cả nước xuất khẩu 17.343 tấn chè các loại, thu về 25,69 triệu USD, giảm nhẹ 0,2% về lượng và giảm 4,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.

08:24 | 27/03/2020

Thị trường xuất khẩu chè 7 tháng đầu năm 2018

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 7/2018 đạt 11.671 tấn, thu về 20,03 triệu USD, giảm 0,06% về lượng và giảm 1,9% về kim ngạch so với tháng 6/2018. So với tháng 7/2017 cũng giảm 13,6% về lượng và giảm 12,8% về kim ngạch.  

08:53 | 31/08/2018

Thị trường xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2017

Vinanet - Pakistan luôn luôn dẫn đầu thị trường về tiêu thụ chè của Việt Nam, chiếm 19% trong tổng khối lượng chè xuất khẩu của cả nước và chiếm 25% trong tổng kim ngạch.

10:19 | 31/07/2017

Thị trường xuất khẩu chè 10 tháng năm 2014

Theo thống kê, 10 tháng đầu năm, tổng lượng chè xuất khẩu của cả nước đạt 109.630 tấn với giá trị 186,2 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và 0,326% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá chè xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2014 đạt 1.698 USD/tấn, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm 2013.

10:11 | 09/12/2014

Thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam 9 tháng năm 2013

Theo số liệu thống kê, trong tháng 9/2013, xuất khẩu chè của Việt Nam đạt 13.595 tấn, trị giá 22.769.074 USD, giảm 6,5% về lượng và giảm 4,3% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu chè đạt 102.245 tấn, trị giá 163.473.710 USD, giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

15:11 | 22/10/2013

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác