Thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy 8 tháng đầu năm 2009

Theo báo cáo thống kê của Tổng Cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2009 nước ta xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy sang các thị trường đạt kim ngạch 174.129.786USD. Riêng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 116.847.684 USD, chiếm 67,1% tổng kim ngạch.

16:09 | 13/10/2009

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác