Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/7/2020: USD tăng nhẹ

 

Hôm nay, tỷ giá trung tâm và USD trên thị trường tự do tăng so với hôm qua nhưng tỷ giá USD so với VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại tương đối ổn định.

11:16 | 31/07/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác