Tỷ giá Euro 14/10/2020: Tăng giảm trái chiều

 
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (14/10), tỷ giá euro được điều chỉnh tăng giảm trái chiều tại các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua.

11:07 | 14/10/2020

Tỷ giá Euro 8/10/2020:Xu hướng tăng chiếm ưu thế

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (8/10), tỷ giá euro được điều chỉnh xu hướng tăng chiếm ưu thế so với phiên ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 27.270 - 27.350 VND/EUR.
 

12:58 | 08/10/2020

Tỷ giá Euro 7/10/2020: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (7/10), tỷ giá euro được điều chỉnh giảm đồng loạt tại các ngân hàng trong nước so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức là 27.220 - 27.320 VND/EUR.
 

15:42 | 07/10/2020

Tỷ giá Euro 28/9/2020: Xu hướng giảm chiếm ưu thế

Tỷ giá Euro so với VND ngày 28/9/2020 niêm yết trên toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm chiếm ưu thế so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Tại thị trường tự do, giá euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức là 27.030 - 27.130 VND/EUR.
 

22:41 | 28/09/2020

Tỷ giá Euro ngày 27/9/2020: Biến động trái chiều

Tỷ giá Euro so với VND ngày 27/9/2020 niêm yết trên toàn hệ thống ngân hàng biến động trái chiều so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Tại thị trường tự do, giá euro Tỷ giá EUR chợ đen giảm 420 đồng tại cả hai chiều giao dịch.
 

21:16 | 27/09/2020

Tỷ giá Euro 26/9/2020: Xu hướng giảm chiếm ưu thế

Tỷ giá Euro so với VND ngày 26/9/2020 niêm yết trên toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm chiếm ưu thế so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Tại thị trường tự do, giá euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức là 27.000 - 27.100 VND/EUR.
 

16:18 | 26/09/2020

Tỷ giá Euro 23/9/2020: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá Euro so với VND ngày 23/9/2020 niêm yết trên toàn hệ thống ngân hàng đồng loạt giảm so với phiên đóng cửa ngày hôm qua. Khảo sát 14 ngân hàng lớn tại Hà Nội lúc 14h:30’ cả chiều mua vào và bán ra đều có 12 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá.
 

17:43 | 23/09/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác