Vụ mía đường 2014 - 2015: Vẫn còn khó khăn trong tiêu thụ

Một số nhà máy đường ở khu vực Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào vụ ép mía 2014 - 2015. Ngành mía đường tiếp tục phải đối mặt với thách thức từ đảm bảo vùng nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm.

10:37 | 24/11/2014

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác