Vĩnh Phúc: Quản lý thị trường góp phần kiềm chế tốc độ tăng giá

Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 6 tháng đầu năm 2008, lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Phúc và ngành chức năng các cấp đã kiểm tra 1.061 vụ, xử lý 197 vụ vi phạm, xử phạt hành chính gần 360 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 331 triệu đồng, nộp kho bạc Nhà nước 689 triệu đồng, tịch thu hàng hoá trị giá trên 30 triệu đồng và hỗ trợ cơ quan thuế truy thu trên 24 triệu đồng tiền thuế.

15:18 | 04/07/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác