Bộ Công Thương công khai danh mục các dự án,nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Ngay sau cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 về việc bảo vệ môi trường trong toàn ngành Công Thương. Bên cạnh đó công khai danh mục những dự án, nhà máy được coi là có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

12:31 | 21/10/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác