Nhiều đại gia vẫn đổ vốn vào ngành thép

Đến cuối năm 2016, khi khánh thành 3 bến cảng đầu tiên, Công ty cổ phần Thép Nghi Sơn sẽ khởi công xây dựng giai đoạn I, Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn (Thanh Hóa).

15:59 | 13/09/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác