Riêng tháng 8/2019 đạt 138,96 triệu USD, giảm 19,5% so với tháng 7/2019 nhưng tăng 5,2% so với tháng 8/2018.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Na Uy - thị trường hàng đầu mặc dù tháng 8/2019 giảm mạnh 28,8% kim ngạch so với tháng 7/2019, chỉ đạt 17,28 triệu USD, nhưng vẫn tăng 11,1% so với tháng 8/2018. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu từ thị trường này vẫn tăng mạnh 23,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 145,71 triệu USD, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ - thị trường lớn thứ 2 liên tục giảm trong các tháng gần đây (tháng 6 giảm 11,3%, tháng 7 giảm 29%, tháng 8 giảm 14,9%), do đó tính chung cả 8 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này sụt giảm mạnh 45,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 135,37 triệu USD, chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á nói chung trong 8 tháng đầu năm tăng mạnh 35,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 126,22 triệu USD, chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước; riêng trong tháng 8/2019 nhập khẩu giảm 17,6% so với tháng 7/2019, nhưng tăng 0,7% so với tháng 8/2018, đạt 13,61 triệu USD.
Trong 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thủy sản từ thị trường Trung Quốc cũng tăng mạnh 21,8%, đạt 91,19 triệu USD; nhập khẩu từ Nhật Bản tăng 15,8%, đạt 85,39 triệu USD; Indonesia tăng 24,4%, đạt 71,03 triệu USD.
Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thủy sản từ đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tăng mạnh ở các thị trường như: Philippines tăng 167%, đạt 17,5 triệu USD; Mỹ tăng 64,3%, đạt 61,25 triệu USD; Canada tăng 36,6%, đạt 42,17 triệu USD; Singapore tăng 31,1%, đạt 11,23 triệu USD.
Chỉ có một vài thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước như: Chile giảm 15,8%, đạt 41,26 triệu USD; Myanmar giảm 2,2%, đạt 1,99 triệu USD; Hàn Quốc giảm 0,5%, đạt 53,93 triệu USD; Ba Lan giảm 6,1%, đạt 4,74 triệu USD; Đài Loan giảm 4,6%, đạt 70,69 triệu USD.

Nhập khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2019

 ĐVT: Triệu USD

Thị trường

Tháng 8/2019

+/- so với tháng 7/2019 (%)*

8 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm trước (%)*

Tổng kim ngạch NK

138,96

-19,47

1.190,58

4,35

Na Uy

17,28

-28,77

145,71

23,66

Ấn Độ

12,47

-14,86

135,37

-45,86

Đông Nam Á

13,61

-17,64

126,22

35,45

Trung Quốc đại lục

10,18

-3,59

91,19

21,77

Nhật Bản

8,35

-29,43

85,39

15,78

Indonesia

7,71

-6,84

71,03

24,35

Đài Loan (TQ)

7,18

-31,45

70,69

-4,62

Nga

9,22

-11,43

66,75

26,25

Mỹ

6,78

-9,56

61,25

64,26

Hàn Quốc

9,7

66,74

53,93

-0,49

Canada

8,17

-58,59

42,17

36,55

Chile

3,27

-36,42

41,26

-15,77

EU

3,67

-10,76

34,89

14,93

Thái Lan

1,56

-25,5

17,77

29,18

Philippines

1,24

-53,59

17,5

166,99

Anh

1,99

-4,36

14,26

17,06

Đan Mạch

0,74

-9,48

13,02

-0,77

Singapore

1,92

26,7

11,23

31,22

Malaysia

0,82

-55,43

6,71

29,76

Ba Lan

0,59

-49,91

4,74

-6,11

Ireland

0,35

767,12

2,86

 

Myanmar

0,36

175,5

1,99

-2,18

Bangladesh

 

-100

0,85

 

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC