Tháng 6/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 158,3 nghìn tấn hạt điều, trị giá 231,3 triệu USD, tăng 56,5% về lượng và tăng 59,2% về trị giá so với tháng liền kề trước đó - dây là tháng tăng thứ hai liên tiếp -  nâng lượng hạt điều nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2016 lên 403,6 nghìn tấn, trị giá 602,3 triệu USD, giảm 7,5% về lượng, nhưng tăng 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Tình hình nhập khẩu hạt điều 6 tháng 2016

Lượng (tấn)

Trị giá

(USD)

So sánh với tháng trước (%)

Lượng

Trị giá

Tháng 1

35.459

58.896.258

-20,4

-18,5

Tháng 2

25.256

39.488.000

-28,8

-33,0

Tháng 3

46.940

70.989.249

+85,9

+79,8

Tháng 4

38.214

58.968.889

-18,6

-16,9

Tháng 5

101.325

145.328.099

+165,2

+146,4

Tháng 6

158.530

231.380.123

+56,5

+59,2

Nguồn: TCHQ

Qua bảng số liệu trên cho thấy, tính từ đầu năm cho đến hết tháng 6/2016, nhập khẩu hạt điều biến động, nếu như hai tháng đầu năm nhập khẩu đều giảm cả lượng và trị giá, thì tháng 3 lại tăng và giảm trở lại trong tháng 4, nhưng tăng trưởng mạnh từ tháng 5 và tiếp tục tăng trong tháng 6.

Việt Nam nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Ngà, Campuchia và Indonesia, trong đó chủ yếu từ Bờ Biển Ngà, chiếm 35,7% tổng lượng điều nhập khẩu, đạt 144,4 nghìn tấn, trị giá 211,8 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 48,9% về lượng so với cùng kỳ.

Thị trường nhập nhiều thứ hai là Campuchia với 75,2 nghìn tấn, trị giá 111,5 triệu USD, cuối cùng là Indonesia 25,3 nghìn tấn, trị giá 40,8 triệu USD.

Nguồn: VITIC

 

Nguồn: Vinanet