Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 11/2019 cả nước xuất khẩu 220.115 tấn xăng dầu, thu về 133,65 triệu USD, tăng trên 30% về khối lượng và kim ngạch so với tháng 10/2019 nhưng giảm 0,7% về lượng và giảm 14,1% về kim ngạch so với tháng 11/2018.
Tính chung trong cả 11 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu xăng dầu giảm nhẹ 0,7% về lượng so với cùng kỳ, đạt 2,81 triệu tấn, giá trị thu về giảm 7%, đạt gần 1,73 tỷ USD.
Giá xăng dầu xuất khẩu trong tháng 11/2019 giảm 0,2% so với tháng 10/2019 và giảm 13,5% so với tháng 11/2018, đạt trung bình 607,2 USD/tấn. Tinh chung trong cả 11 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 613,7 USD/tấn.
Campuchia luôn thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại xăng dầu của Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm nay đạt 621.092 tấn, tương đương 377,65 triệu USD, chiếm trên 22% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, giảm 3,6% về lượng và giảm 14,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, giá cũng giảm 11,7%, đạt 608 USD/tấn.
Trung Quốc thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam đạt 488.679 tấn, tương đương 348,28 triệu USD, chiếm 17,4% trong tổng lượng và chiếm 20,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, tăng trên 16% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, giá tăng 0,5%, đạt 712,7 USD/tấn.
Xăng dầu xuất khẩu sang Thái Lan - thị trường lớn thứ 3, đạt 183.847 tấn, tương đương 98,6 triệu USD, giá 536,3 USD/tấn, giảm 10,9% về giá, nhưng tăng 23,7% kim ngạch và tăng mạnh 38,8% về lượng, chiếm 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước.
Xăng dầu xuất khẩu sang Singapore tăng mạnh 184% kim ngạch và tăng mạnh 151,9% về lượng so với cùng kỳ năm 2018, đạt 187.423 tấn, tương đương 84,54 triệu USD, chiếm 6,7% trong tổng lượng và chiếm 4,9% trong tổng kim ngạch xăng dầu xuất khẩu của cả nước. Giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 11,3%, đạt trung bình 541,1 USD/tấn.
Thị trường Philippines nổi bật với mức tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 345,6% về lượng và tăng 268,9% về kim ngạch, mặc dù chỉ đạt rất ít 1.007 tấn, tương đương 0,61 triệu USD. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Indonesia sụt giảm rất mạnh 76,3% về lượng và giảm 75,4% về kim ngạch, đạt 360 tấn, tương đương 0,22 triệu USD.

Xuất khẩu xăng dầu 11 tháng đầu năm 2019

Thị trường

11 tháng đầu năm 2019

So với cùng kỳ năm 2018 (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.814.218

1.727.117.485

-0,67

-6,97

Campuchia

621.092

377.648.215

-3,63

-14,93

Trung Quốc đại lục

488.679

348.276.842

15,99

16,51

Thái Lan

183.847

98.599.345

38,81

23,67

Singapore

187.423

84.538.665

184,04

151,86

Malaysia

165.235

68.484.631

20,9

13,63

Lào

106.753

67.102.237

-18,07

-26,31

Hàn Quốc

72.620

45.930.115

-28,56

-40,59

Nga

45.050

33.596.862

17,66

9,7

Philippines

1.007

614.516

345,58

268,87

Hồng Kông (TQ)

767

382.100

 

 

Indonesia

360

224.632

-76,25

-75,42

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC