Tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Áo trong hai tháng đầu năm 2019 đạt 494,4 triệu USD, sụt giảm mạnh tới 39,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hai tháng đầu năm 2018 Việt Nam không xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói và thảm sang thị trường Áo.

Trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Áo, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn là mặt hàng được chú ý nhiều nhất. Bởi nó chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhưng lại có sức tăng rất mạnh.
Cụ thể, trong hai tháng đầu năm 2019, mặt hàng này đạt trị giá 455.900 USD, tăng tới 279% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên liệu dệt, may, da, giầy chiếm tỷ trọng cao nhất tổng kim ngạch xuất khẩu sang Áo trong hai tháng năm 2019, chiếm 83,9% đạt hơn 1 triệu USD, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là nhóm hàng giảm mạnh thứ hai (-68,85%) trong các mặt hàng xuất sang Áo trong tháng 2/2019, chỉ đạt 252.347 USD.
Áo giảm nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam, do đó, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong tháng 2/2019 sụt giảm 10,48% so với tháng trước đó chỉ đạt gần 196 triệu USD và tổng kim ngạch hai tháng đầu năm 2019 giảm tới 40,49% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 414,89 triệu USD.
Trong tháng 2/2019, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác xuất sang thị trường Áo tuy giảm 23,25% so với tháng 1/2019, chỉ đạt 7,89 triệu USD, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu trong hai tháng đầu năm 2019 lại tăng mạnh tới 59,37% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Áo Tháng 2 năm 2019

Mặt hàng

2T/2019

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Trị giá (USD)

Trị giá

Tổng

494.418.176

-39,08%

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

593.175

 

Gỗ và sản phẩm gỗ

455.900

279,05%

Hàng dệt, may

3.115.576

8,93%

Giày dép các loại

2.924.844

-28,84%

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.062.341

10,33%

Điện thoại các loại và linh kiện

414.899.801

-40,49%

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

18.148.425

59,37%

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)