Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ukraine trong nửa đầu 2019 chủ yếu là hàng thủy sản, điện thoại các loại và linh kiện, cà phê, hạt điều, giày dép các loại… Đặc biệt trong xuất khẩu thêm nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá 6,01 triệu USD mà trong cùng kỳ năm 2018, Việt Nam không xuất đi; Hàng hóa khác xuất sang Ukraine có trị giá 10,19 triệu USD.

Trong các nhóm hàng xuất khẩu sang Ukraine, điện thoại các loại và linh kiện chiếm thị phần lớn nhất với 51,61% đạt 56,72 triệu USD, nhưng lại giảm 23,11% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra có một số mặt hàng khác sụt giảm về trị giá như hạt tiêu giảm 37,05% đạt 2,01 triệu USD; Sản phẩm từ chất dẻo giảm 48,04% đạt 1,25 triệu USD; Cao su giảm 66,01% đạt 98.670 USD.
Tuy nhiên Ukraine cũng đẩy mạnh nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu năm 2019. Hạt điều có khối lượng và trị giá tăng mạnh lần lượt là 78,85% đạt 558 tấn và 46,99% đạt 4,25 triệu USD; Chè tăng 40,64% về lượng đạt 661 tấn và tăng 37,48% về trị giá đạt 1,08 triệu USD; Hàng thủy sản có trị giá tăng 53,23% đạt 10,89 triệu USD; Giày dép các loại tăng 39,69% đạt 5,49 triệu USD.

Đó là những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Ukraine. Để tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ukraine 6 Tháng/2019

Mặt hàng

6 tháng năm 2019

+/- so với cùng kỳ 2018 ()*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

 

109.908.457

 

-12,45

Hàng thủy sản

 

 

10.891.251

 

 

53,23

Hàng rau quả

 

 

605.905

 

 

30,87

Hạt điều

558

4.250.761

78.85

46,99

Cà phê

2.820

5.767.365

 

 

Chè

661

1.083.736

40.64

37,48

Hạt tiêu

902

2.010.119

-13.85

-37,05

Gạo

872

497.955

15.50

11,06

Sản phẩm từ chất dẻo

 

1.258.712

 

-48,04

Cao su

60

98.670

-63.64

-66,01

Hàng dệt, may

 

2.678.783

 

28,42

Giày dép các loại

 

5.493.832

 

39,69

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 

6.011.750

 

 

 

Điện thoại các loại và linh kiện

 

56.722.614

 

-23,11

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 

2.346.915

 

 

 

Hàng hóa khác

 

10.190.088

 

 

 

                                    (*Tính toán số liệu từ TCHQ)