Tính riêng tháng 10/2019 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm 47,2% so với tháng 9/2019 – đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp - tương ứng với 133,33 triệu USD.
Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm Mỹ tiếp tục vươn lên dẫn đầu kim ngạch, cũng là thị trường xuất khẩu chủ lực chiếm 18% tỷ trọng, đạt 351,67 triệu USD tăng 10,12% so với cùng kỳ, tính riêng tháng 10/2019 kim ngạch xuất sang thị trường này đạt 45,77 triệu USD, tăng 17,46% so với tháng 9/2019 và tăng 19,68% so với tháng 10/2018.
Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Nhật Bản, chiếm 2,57% tỷ trọng đạt 50,29 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 10/2019 kim ngạch đạt 6,59 triệu USD, tăng 28,51% so với tháng 9/2019 nhưng giảm 1,15% so với tháng 10/2018.
Tiếp theo là thị trường Hongkong (TQ), đạt 44,63 triệu USD trong 10 tháng năm 2019, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 10/2019 đã xuất sang Hongkong (TQ) 2,77 triệu USD, tăng 43,77% so với tháng 9/2019 và tăng 33,42% so với tháng 10/2018.
Kế đến là các thị trường Pháp, Bỉ, Hàn Quốc….
Để tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường truyền thống, 10 tháng đầu năm nay xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm sang thị trường UAE tăng vượt trội, tuy kim ngạch chỉ đạt 8,44 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp 2,7 lần (tức tăng 171,64%). Riêng tháng 10/2019 cũng đã xuất sang UAE 27 nghìn USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan giảm nhiều nhất 38,49% với 1,48 triệu USD, nhưng riêng tháng 10/2019 xuất sang thị trường này tăng mạnh, gấp 3,2 lần (tức 218,38%) so với tháng 9/2019 và tăng 21,49% so với tháng 10/2018.
Thị trường xuất khẩu đá quý, kim loại và sản phẩm 10 tháng năm 2019

Thị trường

Tháng 10/2019 (USD)

+/- so với tháng 9/2019 (%)*

10 tháng năm 2019 (USD)

+/- so với cùng kỳ 2018 (%)*

Mỹ

45.777.419

17,46

351.672.394

10,12

Nhật Bản

6.593.659

28,51

50.292.064

-3

Hồng Kông (TQ)

2.779.195

43,77

44.631.817

63,8

Pháp

2.828.132

38,85

18.715.809

-10,42

Bỉ

2.179.811

-33,97

17.929.886

36,66

Hàn Quốc

1.606.225

2,91

15.423.550

7,53

Australia

2.597.972

178,51

11.959.391

7,81

UAE

27.038

 

8.448.402

171,64

Anh

381.517

-4,65

3.050.321

-4,95

Đức

366.522

96,39

2.719.171

-34,11

Tây Ban Nha

615.979

516,94

2.404.579

6,34

Thái Lan

391.508

218,38

1.485.928

-38,49

Đài Loan

78.993

35,04

663.006

-6

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: VITIC