Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; túi xách ví, vali, mũ và ô dù; chất dẻo nguyên liệu; phương tiện vận tải và phụ tùng sang thị trường Nigiêria. Mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2020 là: hàng dệt may thu về 27,28 triệu USD, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,95% tỷ trọng xuất khẩu; tiếp đến là xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trị giá 4,88 triệu USD, chiếm 5,72% tỷ trọng, giảm 33,97% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh, tăng tới 109,12%, trị giá 3,14 triệu USD.
Theo đánh giá hiện nay, Nigeria đang trở thành thị trường thương mại tiềm năng của Việt Nam tại châu Phi. Trong 5 năm gần đây, bình quân kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 250 triệu USD. Việt Nam xuất các mặt hàng như phương tiện vận tải, máy vi tính, thiết bị điện tử… Việt Nam cũng nhập khẩu từ Nigeria các sản phẩm như hạt điều, sợi bông, sợi gỗ, rau quả…
Hai bên cũng có nhiều tiềm năng hợp tác khác trong nông nghiệp, chế biến nông sản, gia công may mặc, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nigiêria 8T/2020
(tính toán từ số liệu công bố ngày 14/8/2020 của TCHQ)
 ĐVT:  USD

Mặt hàng

T8-2020

+/- so với tháng 7/2020(%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ 2019(%)

Tỷ trọng (%)

Tổng số

13.519.705

31,52

85.390.596

7,31

100

Hàng hóa khác

7.481.036

17,82

43.483.235

10,79

50,92

Hàng dệt, may

2.224.358

35,11

27.285.065

10,33

31,95

Điện thoại các loại và linh kiện

720.500

89,06

4.880.279

-33,97

5,72

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

2.355.932

81,69

4.277.056

14,03

5,01

Chất dẻo nguyên liệu

619.285

115,94

3.141.106

109,12

3,68

Phương tiện vận tải và phụ tùng


-100,00

1.670.802

-8,11

1,96

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

118.593

-45,15

653.054

-42,42

0,76

 

Nguồn: VITIC