IRIS OHYAMA VIETNAM CO., LTD.
Chau Ly (Ms.)
Purchasing Staff
Sunwah Tower (14th Floor), 115 Nguyen Hue Blvd.
Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City
Phone: + 84 81 593 4761
Email: chau_lyminh@irisohyama.co.jp
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản 

Nguồn: vietnamexport.com